None

Kunstmatige intelligentie en wegvervoer

Offerte in 30 minuten

Snel onderweg

Zonder zorgen

Kunstmatige intelligentie en wegvervoer: het begin van een vruchtbare relatie?

 

Er zijn veel vragen over de toekomst van het wegtransport in de toekomst. Duurzaamheid, digitalisering, automatisering en de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), in de ruimere zin van het woord, zijn allemaal onderwerpen die de komende jaren vorm en inhoud zullen geven aan de manier waarop vracht over de weg wordt vervoerd. Al deze onderwerpen, die tot op zekere hoogte buzzwords zijn geworden, zijn ook met elkaar verweven, aangezien digitalisering de basis vormt voor automatisering en de integratie van AI in de sector. Zelfs duurzaamheid is enigszins afhankelijk van transportbedrijven die hun processen digitaliseren, aangezien het beheren van een vloot emissievrije vrachtwagens met zijn uitdagingen komt, en bovendien nu al een verschil kan maken via maatregelen als optimale routeplanning en het verminderen van het aantal gebruikte papieren, om maar een paar triviale voorbeelden te noemen.

Toch is de vraag hoe kunstmatige intelligentie de sector van het goederenvervoer over de weg zal beïnvloeden, een interessant onderwerp om te onderzoeken. De sector heeft immers sprongen gemaakt om zijn efficiëntie te verbeteren: of het nu gaat om een eenvoudige overstap van papieren naar computergestuurde planning, of om de invoering van complexere transportmanagementsystemen (TMS), het lijdt geen twijfel dat de oude manieren om de vloten van bedrijven te orkestreren al enige tijd stof aan het verzamelen zijn voor in archieven'.

De integratie van AI, dat wordt gedefinieerd als "het vermogen van een machine om mensachtige vermogens te vertonen zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit," volgens de definitie van het Europees Parlement, is steeds meer aanwezig in ons dagelijks leven. Een smartphone-assistent, de vertaalapplicatie van uw keuze, zelfs de zoekmachine van uw voorkeur past zich dagelijks aan onze keuzes en beslissingen aan. Ook op AI gebaseerde technologieën beginnen hun intrede te doen op onze wegen.

Hoewel het niet de echte zelfrijdende machines zijn waar sommige marketingslogans ten onrechte op wijzen, zijn ze wel in staat om de bestuurder het voertuig niet te laten besturen, terwijl toch steeds de volledige aandacht van een persoon achter het stuur vereist is.

 

Een technologie die de industrie verandert

De ontwikkeling en integratie van voertuigen die volledig in staat zijn om beslissingen te nemen op de weg zijn ongetwijfeld interessant om te volgen, aangezien het de fundamentele manier zou veranderen waarop het wegvervoer interageert met andere weggebruikers. De mogelijkheden zijn schijnbaar eindeloos, aangezien startups een toekomst beloven waarin een autonome auto iemand zou oppikken en naar de beoogde locatie zou rijden. Ook de huidige fabrikanten kijken naar de toekomst, waaronder de fabrikanten die op dit moment vrachtwagens maken.

"Er vindt een revolutie plaats, maar in een rustig tempo. Rustig en veilig rolt de Mercedes-Benz Future Truck 2025 met 85 km/h over de snelweg. De trekker en oplegger remmen en accelereren met precisie, rijdend in het midden van de rechterrijstrook in stromend verkeer. Dit tafereel is echter allesbehalve routineus", schetste de Duitse autofabrikant Mercedes-Benz een beeld van de toekomst van het wegtransport met de presentatie van zijn Future Truck 2025-concept. Volgens de fabrikant uit Stuttgart zou zijn futuristische concept een op de weg rijdend voertuig kunnen veranderen in een kantoor dat onderweg is, waardoor chauffeurs "andere taken kunnen uitvoeren die van aanzienlijke waarde zijn voor hun bedrijven, zoals bijvoorbeeld het flexibel plannen van de huidige rit, het plannen van komende ritten en het voeren van de boekhouding."

"Een vrachtwagenchauffeur kan volledig rekenen op de computersystemen van zijn vrachtwagen, die dankzij de sensoren en de uitwisseling van gegevens met zijn omgeving veilig en efficiënt op weg gaat naar zijn bestemming."

Het efficiënter benutten van de werktijd van de chauffeur is een ontwikkeling waar elk logistiek bedrijf voortdurend naar kijkt, of dat nu zou zijn door het terugdringen van het rijden van lege kilometers of het sneller dan gebruikelijk aansluiten van ladingen op de vrachtwagen. Het feit dat een vrachtwagenchauffeur in theorie zijn werkritten en -schema zou kunnen plannen, zou echter de manier waarop het wegvervoer is georganiseerd, fundamenteel veranderen. Kleine ondernemingen met één tot twee chauffeurs/vrachtwagens (of iets groter) zouden er veel baat bij hebben, omdat zij vooral op zichzelf vertrouwen om hun dagelijkse doelstellingen te plannen en uit te voeren; de grotere transportbedrijven zijn zo opgezet dat elke professional zich op zijn taak kan concentreren. Zou de invoering van zelfrijdende vrachtwagens bijvoorbeeld de behoefte aan transportmanagers wegnemen?

Voordat deze vraag in een rondetafeldiscussie aan de orde kan worden gesteld, moet eerst een ander onderwerp worden besproken - veiligheid.

Veiligheid van zelfrijdende voertuigen

Hoewel het hypothetische scenario van een bestuurder, hetzij professioneel of iemand op hun woon-werkverkeer, met de mogelijkheid om zakelijke beslissingen te nemen en te antwoorden op e-mails, of om gewoon te ontspannen terwijl een voertuig brengt ze naar hun bestemming is schijnbaar het een zeer dicht bij vervulling, het moet worden voldaan met enige scepsis.

Onderzoeken aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) keken naar hoe oplettend bestuurders waren na de activering van Tesla's Autopilot-systeem, dat is geclassificeerd als een SAE Level 2-functie. Hoewel de Future Truck van Mercedes-Benz een voertuig zou zijn dat is uitgerust met SAE Level 4, is de basisfunctionaliteit van de computer die het actieve rijden overneemt, hetzelfde. Er moet echter op worden gewezen dat volgens de SAE-classificatie niveau 4 wordt aangeduid als "hoge mate van automatisering" en dat de kans dat een menselijke bestuurder het stuur moet overnemen om een mogelijk ongeval te voorkomen, bij dat niveau van automatisering zeer gering is.

Niettemin zullen de wegen gevuld blijven met vele steeds veranderende factoren, van het weer tot zelfstandig denkende bestuurders, en zoals SAE het definieert, is Level 4 alleen in staat om volledig geautomatiseerde rijeigenschappen te bieden "onder beperkte omstandigheden en zal niet werken tenzij aan alle vereiste voorwaarden is voldaan."

De wetenschappers van het MIT concludeerden dat "veranderingen in de duur en het patroon van de blikken erop wijzen dat er minder visuele aandacht was voor de weg wanneer AP was ingeschakeld in vergelijking met de uitschakeling naar handmatig rijden," aangezien de meeste blikken die niet op de weg waren gericht "vermoedelijk niet met het rijden te maken hadden, aangezien ze naar beneden en naar het midden van de stapel waren gericht." Conclusies moeten voorzichtig worden getrokken, want "off-road betekent niet automatisch afleiding of onoplettendheid, omdat het gedrag van de bestuurder niet los van de rijsituatie kan worden beoordeeld", aldus de groep onderzoekers.

Veiligheid en oplettendheid zijn vele malen belangrijker bij het besturen van een vrachtwagen, omdat het voertuig, eenvoudig gezegd, veel groter is. Men kan zich dus afvragen of vrachtwagenchauffeurs, voordat de voertuigen op de weg volledig geautomatiseerd zijn, echt niet op de weg letten en met andere taken bezig zijn, misschien zelfs slapen, terwijl een voertuig van SAE-niveau 4 het rijden voor hen doet? Immers, op welk moment wordt de bestuurder de redundantie voor autonome voertuigen om een botsing te voorkomen?

 

Op ai-gebaseerde hulpmiddelen op andere gebieden

De cabine is niet de enige plaats waar AI-technologie bedrijven in het goederenvervoer over de weg kan helpen efficiënter en kosteneffectiever te werken, want het verplaatsen van de vracht is slechts één onderdeel van het hele wegtransportproces. De verkoop, planning en uitvoering van leveringen zijn van cruciaal belang om zelfs maar te kunnen beginnen met het verplaatsen van welk soort vracht dan ook.

Kunstmatige intelligentie introduceren in de dagelijkse activiteiten van een wegtransportbedrijf is echter geen sinecure. Een van de sleutelfactoren is ervoor te zorgen dat de gegevens die de softwareoplossing voeden, op peil zijn en een realistisch beeld geven, aangezien een ontbrekende schakel kan resulteren in een keten die niet in staat is om de hele lading te verwerken, wat kan leiden tot scheuren en inefficiënties in meerdere processen.

"De basis van de integratie van op AI gebaseerde technologieën in ons proces is ons werk achter de schermen geweest, want samen met onze partners hebben we eerst naar onze achtertuin gekeken, voordat we bij wijze van spreken de voorkant van ons huis hebben ingericht," merkt Pavel Kveten op, de Chief Operating Officer van Girteka Logistics European Business Unit. "Hoewel het installeren van nieuwe processen en systemen er van buitenaf rechttoe rechtaan uit kan zien, heeft het werken met mijn collega's me doen inzien hoe moeilijk en waardevol dat werk is," voegde hij eraan toe.

In de logistieke sector, waaronder het wegvervoer, zijn dagelijks vele variabelen aanwezig. Dergelijke factoren, variërend van guur winterweer, onverwacht verkeer langs de snelweg, tot de beschikbare werktijden van een chauffeur, kunnen de manier waarop de levering van een klant wordt afgehandeld, veranderen.

Op dit moment zijn er volgens Kveten meer dan 200 mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn op de dagelijkse planning van een enkele vrachtwagen, die de transportmanagers van Girteka Logistics continu in de gaten moeten houden.

"Het hebben van een AI Operator helpt ons bijvoorbeeld enorm om over de hele linie efficiënter te zijn, omdat we elke rit en elke levering kunnen finetunen, inclusief de meest optimale route die moet worden genomen, de optimale locatie en het moment om te rusten, enz. Vanuit het oogpunt van de chauffeur verlicht het feit dat hij alles in ons Transics transportmanagementsysteem (TMS) doet, zijn werklast, aangezien hij geen adressen bij verschillende navigatieaanbieders hoeft in te voeren en niet handmatig naar parkeerlocaties hoeft te zoeken," vervolgt Kveten.

 
Verdere opneming van kunstmatige intelligentie

De AI-operator is niet het enige op AI gebaseerde instrument dat door de wegtransporteur wordt gebruikt. De AI Planner is een andere softwareoplossing die is geïmplementeerd in de dagelijkse activiteiten van het bedrijf, omdat de planningstoepassing helpt om ervoor te zorgen dat vrachtwagens efficiënt, tijdig en vooral volgens de eisen van de klant aan de lading worden gekoppeld. Als een klant een vrachtwagen met twee chauffeurs wenst voor zijn levering, kan de AI Planner zich aan die eis houden - alleen als die eis zichtbaar is voor het systeem zelf, wat bevestigt hoe belangrijk de juiste gegevens zijn voor dergelijke software.

"Hoewel we relatief recent zijn begonnen met het gebruik van op AI gebaseerde software voor onze operaties, zagen we meteen een positieve impact op onze efficiëntie. We moeten immers dagelijks enkele duizenden vrachtwagens beheren, waarbij één enkele beslissing mogelijk gevolgen heeft voor ons hele wagenpark. We moeten dus zeer nauwgezet zijn in de manier waarop we de planning en het gebruik van onze 9.000 vrachtwagens aanpakken," verklaarde Kveten.

De toekomst is rooskleurig voor op AI gebaseerde tools, merkte de leidinggevende op. "Het zal organisaties helpen hun middelen veel beter te benutten, waardoor supply chains veerkrachtiger, efficiënter en zelfs duurzamer kunnen worden, omdat er minder middelen worden verspild - bijvoorbeeld door het aantal lege kilometers te verminderen," concludeerde hij.

Misschien staat het gebruik van kunstmatige intelligentie in de logistiek nog in de kinderschoenen, aangezien bedrijven onderzoeken welke oplossingen het beste bij hun behoeften passen, waarbij zelfrijdende vrachtwagens nog steeds een verre toekomst lijken te hebben. Maar nu fabrikanten al verschillende veiligheidssystemen inzetten, zoals lane keep assist of automatische noodremmen, ziet de sector de eerste babystapjes naar een geautomatiseerde toekomst op de vrachtwagens zelf, terwijl bedrijven langzaam geavanceerde softwareoplossingen in hun processen implementeren.  Het voorspellen van een toekomst waarin niet alleen bedrijfsprocessen met behulp van software zullen worden ondersteund, maar voertuigen met ladingen van klanten zullen worden bestuurd door een boordcomputer met weinig tot geen menselijke tussenkomst, is geen kwestie van of, maar eerder van wanneer de technologie, de industrie en de regelgeving klaar zijn om op AI gebaseerde kaders volledig te aanvaarden in hun dagelijkse activiteiten.

 

Andere blogs

Corona-grenscontroles belemmeren vrije doorgang vrachtwagens

Corona-grenscontroles belemmeren vrije doorgang vrachtwagens   Uitgebreide Corona-grenscontroles hebben het gebruik van vrac…

Lees meer
Hoe heeft de Brexit het weggoedvervoer binnen Europa beïnvloed?

Hoe heeft de Brexit het weggoedvervoer binnen Europa beïnvloed?   Nu het politieke proces van het vertrek van het Verenigd K…

Lees meer
Luchtvracht neemt opnieuw toe op Nederlandse luchthavens

Luchtvracht neemt opnieuw toe op Nederlandse luchthavens   In het derde kwartaal van 2021 reisden ruim 12 miljoen passagiers…

Lees meer
None

Personal

Marker pin

Your Cargo,
Our Transport.

Contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
map image