None

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten, offertes en diensten van CargoMatcher B.V. zijn de Nederlandse expeditievoorwaarden (FENEX condities) van toepassing. U kunt de FENEX condities inzien via deze link. De FENEX condities zijn gedeponeerd ter griffies van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda & Rotterdam.
Alle internationale transporteurs welke wij opdrachten verstrekken zijn verzekerd conform CMR-voorwaarden, deze zijn eveneens te downloaden via de website van FENEX.

Annuleringen

Bij annuleringen van reeds bevestigde opdrachten mag CargoMatcher B.V. het volgende in rekening brengen:

  • Op dag van belading: 75% van de vrachtkosten
  • Dagen voor belading: 25% van de vrachtkosten