None

Corona-grenscontroles

Offerte in 30 minuten

Snel onderweg

Zonder zorgen

Corona-grenscontroles belemmeren vrije doorgang vrachtwagens

 

Uitgebreide Corona-grenscontroles hebben het gebruik van vrachtwagens om goederen over de Europese grens te vervoeren verhinderd. Aan veel grenzen in Europa staan ​​enorme files, met lange wachttijden tot gevolg. Daarom roept de Nederlandse Vereniging voor Transport en Logistiek (TLN) de autoriteiten van de Europese lidstaten op om met spoed de vrije doorgang van vrachtwagens te regelen. TLN is verheugd over de steun van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), die heeft toegezegd dat TLN hierover in gesprek gaat met de Europese minister van Verkeer en Waterstaat.

TLN had eerder via de International Road Transport Union (IRU) op deze maatregel aangedrongen. Maandag riep de Europese Commissie de lidstaten op om de wachttijd voor vrachtwagens bij grensovergangen te beperken tot 15 minuten. TLN blijft klachten ontvangen van internationale vervoerders over buitensporige wachttijden aan de grens. De branchevereniging vindt nu dat het tijd is dat vrachtwagens snel de grens over gaan.

Elisabeth Post, voorzitter van TLN: “De corona-grenscontroles mogen nu niet langer het vrachtvervoer hinderen van vitale goederen zoals levensmiddelen, medicijnen en medische hulpmiddelen. De vrije en snelle doorgang van het vrachtverkeer aan de grens is cruciaal tijdens deze crisis”.

Scheiden

Wegbeheerders in verschillende lidstaten moeten snel met slimme oplossingen komen om te voorkomen dat vrachtwagens en ander verkeer aan elkaar vast komen te zitten in de file. Het zo vroeg mogelijk scheiden van vracht- en personenvervoer en het aanleggen van een "groene rijstrook" met prioriteit voor vrachtwagens kan dit probleem helpen oplossen. De lidstaten moeten ook voldoende functionarissen inzetten om de grenscontroles van COVID-19 uit te voeren om een ​​vlotte doorgang van vrachtwagens over de grens te garanderen.

 

Beruchte grensovergangen
TLN identificeert grensovergangen met de langste wachttijden. De bekendste grensroute van Oostenrijk met Hongarije voert de lijst aan met een gemiddelde lengte van 20 kilometer, resulterend in wachttijden van tientallen uren. Maar ook grensovergangen van Italië naar Zwitserland lopen al snel op tot een wachttijd van 3 uur. Deze week stond er een file op de A16, vanaf de afslag Rijsbergen tot aan de Belgische grens, soms zo'n 5 km lang. Dit vertaalt zich in wachttijden tot 5 minuten, zelfs in de daluren. Ook bij andere grensovergangen naar België werd het verkeer gestremd. Dit gebeurde op de A vanuit Bergen op Zoom, op de A67 vanuit Eindhoven en op de A76 vanuit Stein in Limburg.
 

Andere blogs

Hoe heeft de Brexit het weggoedvervoer binnen Europa beïnvloed?

Hoe heeft de Brexit het weggoedvervoer binnen Europa beïnvloed?   Nu het politieke proces van het vertrek van het Verenigd K…

Lees meer
Luchtvracht neemt opnieuw toe op Nederlandse luchthavens

Luchtvracht neemt opnieuw toe op Nederlandse luchthavens   In het derde kwartaal van 2021 reisden ruim 12 miljoen passagiers…

Lees meer
Corona maakt containertransport kostbaar

Corona maakt containertransport kostbaar   De coronacrisis heeft niet alleen een negatieve impact op onze gezondheid, maar h…

Lees meer
Circulaire economie en logistiek: geen eerste zonder de laatste?

Circulaire economie en logistiek: geen eerste zonder de laatste?   Er zijn veel manieren om uw bedrijf, bedrijfstak, of zelf…

Lees meer
None

Personal

Marker pin

Your Cargo,
Our Transport.

Contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
map image