None

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten, offertes en diensten van CargoMatcher B.V. zijn de Nederlandse expeditievoorwaarden (FENEX condities) van toepassing. U kunt de FENEX condities inzien via deze link. De FENEX condities zijn gedeponeerd ter griffies van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda & Rotterdam.
Alle internationale transporteurs welke wij opdrachten verstrekken zijn verzekerd conform CMR-voorwaarden, deze zijn eveneens te downloaden via de website van FENEX.